Teollisuusprojektit

Oulun Biokaasulaitos 2014 / 2015

Oulun biokaasulaitoksen putkisto -ja laiteasennukset kokonaisuudessaan. Pääurakoitsijana ja laitoksen suunnittelijana Watrec Oy, loppuasiakas Biotehdas Oy. Prosessilaitteiston asennus sekä putkiston valmistus ja asennus Kaasuvaraston ja lietesäkin asennus Putkisiltojen sekä hoitotasojen teräsrakenteiden valmistus ja asennus

Pellettilämpölaitoksen putkisto -ja kanava-asennukset 2015

40 MW pellettilämpölaitoksen putkisto -ja kanava-asennukset. Tilaajana Renewa Oy. Loppuasiakas Turku Energia. Savukaasukanavien asennus Putkiston asennus PED dokumentaatio ja NDT tarkastukset putkistolle

Fortum Power & Heat, Naantalin voimalaitos 2015

Fortum Power & Heat Naantalin voimalaitoksen NA3 turbiinin höyryputkistojen uusiminen. Tilaajana Skoda Doosan Power. Putkiston koko DN125-400 Putkiston materiaalit 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 16Mo3 sekä P235GH Vanhan putkiston purku, uuden valmistus, asennus ja lämpökäsittely sekä putkiston CE-merkintä.

Honkajoen Biokaasulaitos 2014

Honkajoen Biokaasulaitoksen putkisto -ja laiteasennukset kokonaisuudessaan. Pääurakoitsijana ja laitossuunnittelijana Watrec Oy, loppuasiakas Biotehdas Oy. Prosessilaitteiston asennus sekä putkiston valmistus ja asennus Putkisiltojen teräsrakenteiden valmistus ja asennus Kaasuvaraston asennus

Jäteveden puhdistamo, Honkajoki Oy 2014

Jäteden puhdistamon putkisto -ja laiteasennukset sekä jätevesialtaan kattaminen. Tilaajana Honkajoki Oy, Honkajoki. Biologisen kuorman asukasvastineluku AVL=62700 asukasta. Altaiden tilavuus 8500m3 Päivävirtaama 670 m3/vrk Laitetoimittajana Agua Industrial Water treatment Ltd, Hollanti Putkiston materiaali Rst, Hst, PVC-U sekä PE

Kaasumoottorilaitoksen putki -ja laiteasennukset 2014

Kaasumoottorilaitoksen putki -ja laiteasennukset Honkajoen KPA laitoksella. Tilaajana Vatajankosken Sähkö Oy. Korkeapaine -ja matalapainehöyryputkistot sekä lauhde -ja syöttövesiputkistot. 30m3 lämminvesivaraajan valmistus ja asennus sekä kytkentä. Pumppujen, lämmönvaihtimien ja puhaltimen asennus

Eläinperäisten sivutuotteiden käsittelytehdas 2012 / 13

Eläinperäisten sivutuotteiden jälleenkäsittelytehdas, tilaajana Honkajoki Oy. Prosessiputkiston valmistus ja asennus Höyry -ja lauhdeputkiston valmistus ja asennus Putkistoa yhteensä noin 2,5km Teräsrakenteiden (n.100t) valmistus ja asennus mm. putkisillat, hoitotasot sekä lämmönjakorakennus RST hajukaasukanaviston Ø200 – 1200mm asennus. Kanavistoa yhteensä noin 300m. Laiteasennukset mm. 74t rasvakeittimen asennus Rst siilojen asennus ja hitsaus (vetoisuus 22t ja 100t) Hajukaasupesureiden asennus …