TEOLLISUUSPROJEKTIT

Biokaasulaitos, Oulu

Toteutimme biokaasulaitoksen kaikki putkisto- ja laiteasennukset: prosessilaitteiston, putkiston, kaasuvaraston, lietesäkin, putkisiltojen sekä hoitotasojen teräsrakenteet. Vastasimme myös hoitotasojen ja putkistojen valmistuksesta. Projektin pääurakoitsija oli Watrec Oy ja loppuasiakas Biotehdas Oy, ja asennukset tehtiin vuosien 2014-15 aikana.

Pellettilämpölaitos, Turku

Putkistojen ja savukaasukanavien asennukset, PED-dokumentaatio ja NDT-tarkastukset putkistolle. Tilaaja Renewa Oy, loppuasiakas Turku Energia ja toteutus vuonna 2015.

Voimalaitos, Naantali

Fortum Power & Heatin voimalaitoksen turbiinin höyryputkistojen uusiminen, tilaajana Skoda Doosan Power. Purimme vanhan putkiston, valmistimme uuden ja asensimme sen. Lopuksi tehtiin lämpökäsittely sekä putkiston CE-merkintä.

Biokaasulaitos, Honkajoki

Honkajoen Biokaasulaitoksen putkisto -ja laiteasennukset: Prosessilaitteiston asennus sekä putkiston valmistus ja asennus, putkisiltojen teräsrakenteiden valmistus ja asennus sekä kaasuvaraston asennus. Vuonna 2014 valmistuneen projektin pääurakoitsija oli Watrec Oy ja loppuasiakas Biotehdas Oy.

Jäteveden puhdistamo, Honkajoki

Jätevedenpuhdistamon putkisto- ja laiteasennukset sekä jätevesialtaan kattaminen. Tilaajana Honkajoki Oy ja laitetoimittajana hollantilainen AQUA Industrial Watertreatment.

Kaasumoottorilaitos, Honkajoki

Toimitimme Vatajankosken Sähkön kaaasumoottorilaitokseen putki- ja laiteasennukset: korkea- ja matalapainehöyryputkistot sekä lauhde- ja syöttövesiputkistot, lämminvesivaraajan sekä asensimme pumput, lämmönvaihtimet ja puhaltimen.